Juridische informatie

De site www.twinmax.fr wordt gepubliceerd door het bedrijf STRONG EXISTENCE Lda, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rua das Macieiras, 89 - 2750-010 Cascais, Portugal en geregistreerd onder het nummer 514 382 201.

De presentatie en de inhoud van deze site vormen samen een werk dat wordt beschermd door internationale verdragen en de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom, met name het auteursrecht, oneerlijke concurrentie en gedeponeerde merken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STRONG EXISTENCE mag geen reproductie of weergave plaatsvinden.

Ondanks alle zorg die is besteed aan het maken en regelmatig bijwerken van deze site, kunnen er fouten zijn geslopen in de gepresenteerde informatie en/of documenten. De gebruikers van de site zullen dus overgaan tot alle nuttige verificaties, waarbij de uitgever niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele fouten, zij zijn alleen verantwoordelijk voor het gebruik van de via deze site toegankelijke informatie.